Responsabil Tehnic cu Executia

Responsabil Tehnic cu Executia

POTRIVIT LEGII 10/1995 PRIVIND CALITATEA IN CONSTRUCTII, VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR EXECUTATE PENTRU REALIZAREA CONSTRUCTIILOR SI A INTERVENTIILOR LA CONSTRUCTIILE EXISTENTE PENTRU CARE SE EMIT AUTORIZATII DE CONSTRUIRE SAU DESFIINTARE ESTE OBLIGATORIE SA SE EFECTUEAZA DE CATRE EXECUTANTI PRIN RESPONSABILI TEHNICI CU EXECUTIA AUTORIZATI.